Zabiegi lecznicze


Lecznicze właściwości wód mineralnych, znane i cenione od dawna, nadal znajdują się w centrum zainteresowania medycyny. Krynickie wody mineralne stanowią bogactwo kraju, przedstawiają wysoką wartość leczniczą i ekonomiczną. Działanie lecznicze tych wód zostało udowodnione długoletnią obserwacją empiryczną, a w miarę postępu nauk medycznych wielostronnymi badaniami fizyko-chemicznymi i klinicznymi.

krynica zdrój krynica zdrój krynica zdrój

Wszystkie źródła krynickie mają cechy wód hipotermalnych i są wodami hypoosmotycznymi (Jan, Józef) lub hiperosmotycznymi (Zuber). Wszystkie są także szczawami alkalicznymi. Na obszarze administracyjnym uzdrowiska Krynica aktualnie znajdują się 23 ujęcia wody mineralnej, z tego 7 źródeł nadaje się do kuracji pitnej lub do produkcji wody butelkowanej (Jan, Zuber, Słotwinka). Pozostałe ujęcia dostarczają wody mineralnej do leczenia wziewnego (inhalacje) oraz zabiegów w postaci kąpieli mineralno-kwasowęglowych w punktach zabiegowych znajdujących się w Nowych Łazienkach Mineralnych oraz w niektórych sanatoriach.